Manja slova Veća slova RSSUSPNFT

aspn

Vijesti

26.04.2018.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvođenju restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije povodom situacije u Ukrajini

Vlada Crne Gore je, na sjednici od 12. aprila 2018. godine, donijela Odluku o izmjenama Odluke o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije 2014/119/ZVBP od 5. marta 2014. godine, 2015/143/ZVBP od 29. januara 2015. godine, 2015/364/ZVBP od 5. marta 2015. godine, 2015/876/ZVBP od 5. juna 2015. godine i 2015/1781/ZVBP od 5. oktobra 2015. godine i 2016/318/ZVBP od 4. marta 2016. godine i 2017/381/ZVBP od 3. marta 2017. godine povodom situacije u Ukrajini (objavljena u Službenom listu CG, br. 26/2018).

28.03.2018.

Odluka o izmjeni i dopunama odluke o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine

Vlada Crne Gore je, na sjednici od 22. februara 2018. godine, donijela Odluku o izmjeni i dopunama Odluke o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije 2014/145/ZVBP od 17. marta 2014. godine, 2014/151/ZVBP od 21. marta 2014. godine

20.03.2018.

UNAPREĐENE USKLAĐENOSTI SISTEMA SPN/FT NA GLOBALNOM NIVOU

Pariz, Francuska, 23. februar 2018. godine - Kao dio kontinuirane provjere usklađenosti sa standardima u oblasti SPN/FT, FATF je identifikovao sljedeće države sa strateškim nedostacima u oblasti SPN/FT, u cilju čijeg otklanjanja su izradile akcione planove u saradnji sa FATF. Iako je u svakoj državi situacija različita, svaka država se u pisanoj formi obavezala na visokom političkom nivou da će raditi na rješavanju prepoznatih nedostataka. FATF pozdravlja ovakav vid obavezivanja.

20.03.2018.

Javno saopštenje FATF od 23.03.2018. godine

Pariz, Francuska, 23. februar 2018. godine - Radna grupa za finansijske mjere u borbi protiv pranja novca (Financial Action Task Force - FATF) je tijelo odgovorno za uspostavljanje globalnih standarda u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma (SPN/FT). U cilju zaštite medunarodnog finansijskog sistema od rizika koje sa sobom nose pranje novca i finansiranje terorizma, i podsticanja što veće usklađenosti sa standardima za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, FATF je identifikovao države koje imaju strateške nedostatke i sa njima radi na otklanjanju tih nedostataka koji predstavljaju rizik po međunarodni finansijski sistem.

02.11.2017.

Označavanje organizacije kao terorističke od strane Stejt Departmenta

Državni sekretar SAD je označio Abdallah Azzam brigade stranom terorističkom organizacijom u skladu sa sekcijom 219 Akta o imigraciji i državljanstvu. Oni će biti proglašeni i specijalno označenim globalnim teroristima (SDGT) u skladu sa Izvršnom naredbom 13224 (https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2017/11/275241.htm). Državljanima SAD je zabranjeno da sa grupom stupaju u poslovne kontakte ili da im svjesno pružaju materijalnu podršku, a imovina grupe pod jurisdikcijom SAD se zamrzava.

27.10.2017.

XI REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE STRATEGY

XI REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE STRATEGY FOR PREVENTION AND SUPPRESSION OF TERRORISM, MONEY LAUNDERING AND TERRORISM FINANCING 2015-2018

10.10.2017.

XII IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI MJERA IZ AKCIONOG PLANA 2017. -2018., ZA PERIOD OD 01. 01. 2017. GODINE DO 30. 06. 2017. GODINE

Vlada Crne Gore je na sjednici, održanoj 28. 05. 2015. godine, razmotrila Informaciju o budućem načinu praćenja implementacije Strategije za prevenciju i suzbijanje terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma 2015 - 2018., i Akcionog plana 2015. – 2016., koju je dostavilo Ministarstvo odbrane. S tim u vezi, Vlada je donijela zaključke, br. 08-999 od 04.06.2015. godine, u kojima se usvaja Informacija o budućem praćenju implementacije Strategije za prevenciju i suzbijanje terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma 2015 - 2018., i Akcionog plana 2015 - 2016., i kojim zadužuje Biro za operativnu koordinaciju aktivnosti organa obavještajno bezbjednosnog sektora da prati implementaciju Strategije za prevenciju i suzbijanje terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma 2015 - 2018