Manja slova Veća slova RSSUSPNFT

aspn

Vijesti

02.11.2017.

Označavanje organizacije kao terorističke od strane Stejt Departmenta

Državni sekretar SAD je označio Abdallah Azzam brigade stranom terorističkom organizacijom u skladu sa sekcijom 219 Akta o imigraciji i državljanstvu. Oni će biti proglašeni i specijalno označenim globalnim teroristima (SDGT) u skladu sa Izvršnom naredbom 13224 (https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2017/11/275241.htm). Državljanima SAD je zabranjeno da sa grupom stupaju u poslovne kontakte ili da im svjesno pružaju materijalnu podršku, a imovina grupe pod jurisdikcijom SAD se zamrzava.

27.10.2017.

XI REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE STRATEGY

XI REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE STRATEGY FOR PREVENTION AND SUPPRESSION OF TERRORISM, MONEY LAUNDERING AND TERRORISM FINANCING 2015-2018

10.10.2017.

XII IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI MJERA IZ AKCIONOG PLANA 2017. -2018., ZA PERIOD OD 01. 01. 2017. GODINE DO 30. 06. 2017. GODINE

Vlada Crne Gore je na sjednici, održanoj 28. 05. 2015. godine, razmotrila Informaciju o budućem načinu praćenja implementacije Strategije za prevenciju i suzbijanje terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma 2015 - 2018., i Akcionog plana 2015. – 2016., koju je dostavilo Ministarstvo odbrane. S tim u vezi, Vlada je donijela zaključke, br. 08-999 od 04.06.2015. godine, u kojima se usvaja Informacija o budućem praćenju implementacije Strategije za prevenciju i suzbijanje terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma 2015 - 2018., i Akcionog plana 2015 - 2016., i kojim zadužuje Biro za operativnu koordinaciju aktivnosti organa obavještajno bezbjednosnog sektora da prati implementaciju Strategije za prevenciju i suzbijanje terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma 2015 - 2018

07.09.2017.

PRAVILNIK USPNFT- za sprovođenje postupaka za nabavku male vrijednosti

Na osnovu člana 30 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list RCG”, broj 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavke male vrijednosti („Službeni list RCG“ broj 49/17), direktor Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma donosi:

21.08.2017.

Obavještenje o izmjenama u listi sankcija UN

Obavještenje o izmjenama u listi sankcija UN Ovdje možeti preuzeti notu predsjedavajućeg Komiteta Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija za sankcije prema ISIL-u i Al Kaidi, kojom se obavještava o izmjenama na listama fizičkih i pravnih lica koja su predmet zabrane putovanja i/ili zamrzavanja imovine. NAPOMENA: U cilju dosljedne i potpune implementacije sankcionih režima Savjeta bezbjednosti UN, potrebno je redovno provjeravati zvanične veb sajtove komiteta za sankcije (www.un.org/sc/committees) koji sadrže ažurirane liste fizičkih i pravnih lica koja podliježu sankcionom režimu.

10.07.2017.

Javno saopštenje FATF od 23.06.2017. godine

Valensija, Španija, 23. jun 2017. godine - Radna grupa za finansijske mjere u borbi protiv pranja novca (Financial Action Task Force - FATF) je tijelo odgovorno za uspostavljanje globalnih standarda u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma (SPN/FT). U cilju zaštite medunarodnog finansijskog sistema od rizika koje sa sobom nose pranje novca i finansiranje terorizma, i podsticanja što veće usklađenosti sa standardima za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, FATF je identifikovao države koje imaju strateške nedostatke i sa njima radi na otklanjanju tih nedostataka koji predstavljaju rizik po međunarodni finansijski sistem.

10.07.2017.

UNAPREĐENE USKLAĐENOSTI SISTEMA SPN/FT NA GLOBALNOM NIVOU

Valensija, 23. jun 2017. godine - Kao dio kontinuirane provjere usklađenosti sa standardima u oblasti SPN/FT, FATF je identifikovao sljedeće države sa strateškim nedostacima u oblasti SPN/FT, u cilju čijeg otklanjanja su izradile akcione planove u saradnji sa FATF. Iako je u svakoj državi situacija različita, svaka država se u pisanoj formi obavezala na visokom političkom nivou da će raditi na rješavanju prepoznatih nedostataka. FATF pozdravlja ovakav vid obavezivanja.

10.07.2017.

Jun 2017 Lista država koje ne primjenjuju standarde u oblasti SPN-FT

Lista država koje ne primjenjuju, ili u nedovoljnoj mjeri primjenjuju, standarde u oblasti SPN/FT U skladu sa Članom 23 (3) Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma objavljuje Listu država koje, na osnovu podataka međunarodnih organizacija, ne primjenjuju standarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma: Demokratska Narodna Republika Koreja (DNRK) Pored toga, FATF je uputio poziv državana članicama i drugim državama da primjenjuju produbljene mjere provjere identiteta i praćenja poslovanja klijenta (CDD mjere) proporcionalno rizicima koji proističu iz nedostataka u vezi sa Iranom. Države u čijim su sistemima sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma utvrđeni izvjesni strateški nedostaci i čiji napredak podliježe kontinuiranom nadzoru od strane FATF-a: Bosna i Hercegovina Etiopija Irak Sirija Uganda Vanuatu Jemen

05.07.2017.

Potpisan sporazum o saradnji sa Finansijsko obavještajnim centrom Južnoafričke Republike

Potpisan sporazum o saradnji sa Finansijsko obavještajnim centrom Južnoafričke Republike

Na marginama ovogodišnjeg 24. plenarnog zasijedanja Egmont grupe (međunarodna mreža finansijsko obavještajnih službi), koje se održava od 2. do 7. jula u Taipi, Makao, direktor Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma Vesko Lekić potpisao je sporazum o saradnji sa Finansijsko obavještajnim centrom Južnoafričke Republike.