Manja slova Veća slova RSSUSPNFT

aspn

Vijesti

04.10.2018.

-Regionalna konferencija šefova finansijsko-obavještajnih službi u Mostaru, Bosna i Hercegovina-

U Mostaru se, u periodu od 3. do 4. oktobra, održava regionalna konferencija šefova finansijsko-obavještajnih službi iz regiona, pod pokroviteljstvom UNODC-a.

27.09.2018.

- 25. Plenarno zasijedanje Egmont grupe u Australiji-

Direktor Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma Vesko Lekić prisustvuje na 25.Plenarnom zasijedanju Egmont grupe, koji se održava u Sidneju, Australija(23.-28.septembra). Na marginama pomenutog zasijedanja potpisan je sporazum o saradnji sa finansijsko obavještajnom službom Bangladeša. U dosadašnjem periodu Uprava je potpisala sporazume o razmjeni finansijsko obavještajnih podataka sa 35 država članica Egmont-a.

17.08.2018.

Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma

Ovdje možete preuzeti Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma od 06.07.2018 godine.

05.07.2018.

Javno saopštenje FATF od 29. juna 2018

Pariz, Francuska, 29. jun 2018. godine - Radna grupa za finansijske mjere u borbi protiv pranja novca (Financial Action Task Force - FATF) je tijelo odgovorno za uspostavljanje globalnih standarda u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma (SPN/FT). U cilju zaštite medunarodnog finansijskog sistema od rizika koje sa sobom nose pranje novca i finansiranje terorizma, i podsticanja što veće usklađenosti sa standardima za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, FATF je identifikovao države koje imaju strateške nedostatke i sa njima radi na otklanjanju tih nedostataka koji predstavljaju rizik po međunarodni finansijski sistem.

05.07.2018.

Unapredjenje uskladjenosti sistema SPNFT - 29.06.2018.

Pariz, Francuska, 29. jun 2018. godine - Kao dio kontinuirane provjere usklađenosti sa standardima u oblasti SPN/FT, FATF je identifikovao sljedeće države sa strateškim nedostacima u oblasti SPN/FT, u cilju čijeg otklanjanja su ove države izradile akcione planove u saradnji sa FATF. Iako je u svakoj državi situacija različita, svaka država se u pisanoj formi obavezala na visokom političkom nivou da će raditi na rješavanju prepoznatih nedostataka. FATF pozdravlja ovakav vid obavezivanja.

25.05.2018.

PREDSTAVNICI CRNE GORE NA 28. PLENARNOM ZASIJEDANJU EAG GRUPE

PREDSTAVNICI CRNE GORE NA 28. PLENARNOM ZASIJEDANJU EAG GRUPE

Predstavnici Crne Gore, direktor Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma Vesko Lekić i pomoćnik direktora Radomir Todorović učestvuju na 28. Plenarnom zasijedanju EAG-a (Evro-azijska grupa za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma). Pomenuto zasijedanje se održava u Nanjingu, Kina, u periodu od 22. do 25. maja 2018. godine.

26.04.2018.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvođenju restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije povodom situacije u Ukrajini

Vlada Crne Gore je, na sjednici od 12. aprila 2018. godine, donijela Odluku o izmjenama Odluke o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije 2014/119/ZVBP od 5. marta 2014. godine, 2015/143/ZVBP od 29. januara 2015. godine, 2015/364/ZVBP od 5. marta 2015. godine, 2015/876/ZVBP od 5. juna 2015. godine i 2015/1781/ZVBP od 5. oktobra 2015. godine i 2016/318/ZVBP od 4. marta 2016. godine i 2017/381/ZVBP od 3. marta 2017. godine povodom situacije u Ukrajini (objavljena u Službenom listu CG, br. 26/2018).

28.03.2018.

Odluka o izmjeni i dopunama odluke o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine

Vlada Crne Gore je, na sjednici od 22. februara 2018. godine, donijela Odluku o izmjeni i dopunama Odluke o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije 2014/145/ZVBP od 17. marta 2014. godine, 2014/151/ZVBP od 21. marta 2014. godine