Мања слова Већа слова РССУСПНФТ

аспн

Веско Лекић - директор Управе за спрјечавање прања новца и финансирања тероризма

успнфт

Веско Лекић рођен је 17.03.1962. године у Подгорици. Дипломирао је 1989. године на Економском факултету у Подгорици. Двије године касније, почео је да ради у Финансијској полицији која је формирана у оквиру Министарства финансија.

Од јула 1992. до септембра 1996. године обављао је послове инспектора за контролу обвезника у посебном одјељењу Финансијске полиције, а координисао је и одјељењем Финансијске полиције у Улцињу. Након тога, до 2004. године, био је начелник одјељења Финансијске полиције у Подгорици.

Лекић је дио Управе за спрјечавање прања новца и финансирања тероризма од њеног оснивања 2004. године. Од почетка је био на руководећим позицијама – начелник Одјељења за сумњиве трансакције, начелник Одјељења за међународну и унутрашњу сарадњу све до 2008. године када је изабран за помоћника директора у Управи. Лекић је на сједници Владе 28. марта 2013. године изабран за директора УСПНФТ.

Учесник је бројних конференција и семинара у земљи и иностранству који су се бавили спрјечавањем прања новца и финансирања тероризма. На једном броју семинара Лекић је учествовао као експерт-предавач. Шеф је црногорске делегације која Црну Гору представља на Комитету експерата Савјета Европе за борбу против прања новца (МОНЕYВАЛ), члан је Оперативне радне групе ЕГМОНТ-а (међународног удружења финансијско-обавјештајних служби), а члан је и Комисије за интерресорне активности Црне Горе у Партнерству за мир.

Лекић је такође веома активно укључен у преговоре Црне Горе са ЕУ – члан је Радне групе за поглавље 24 Правда, слобода и безбједност у оквиру које је учествовао у аналитичком прегледу и оцјени усклађености законодавства Црне Горе са правном тековином ЕУ.

Говори енглески и италијански језик.