Manja slova Veća slova RSSUSPNFT

aspn

Vesko Lekić - direktor Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma

uspnft

Vesko Lekić rođen je 17.03.1962. godine u Podgorici. Diplomirao je 1989. godine na Ekonomskom fakultetu u Podgorici. Dvije godine kasnije, počeo je da radi u Finansijskoj policiji koja je formirana u okviru Ministarstva finansija.

Od jula 1992. do septembra 1996. godine obavljao je poslove inspektora za kontrolu obveznika u posebnom odjeljenju Finansijske policije, a koordinisao je i odjeljenjem Finansijske policije u Ulcinju. Nakon toga, do 2004. godine, bio je načelnik odjeljenja Finansijske policije u Podgorici.

Lekić je dio Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma od njenog osnivanja 2004. godine. Od početka je bio na rukovodećim pozicijama – načelnik Odjeljenja za sumnjive transakcije, načelnik Odjeljenja za međunarodnu i unutrašnju saradnju sve do 2008. godine kada je izabran za pomoćnika direktora u Upravi. Lekić je na sjednici Vlade 28. marta 2013. godine izabran za direktora USPNFT.

Učesnik je brojnih konferencija i seminara u zemlji i inostranstvu koji su se bavili sprječavanjem pranja novca i finansiranja terorizma. Na jednom broju seminara Lekić je učestvovao kao ekspert-predavač. Šef je crnogorske delegacije koja Crnu Goru predstavlja na Komitetu eksperata Savjeta Evrope za borbu protiv pranja novca (MONEYVAL), član je Operativne radne grupe EGMONT-a (međunarodnog udruženja finansijsko-obavještajnih službi), a član je i Komisije za interresorne aktivnosti Crne Gore u Partnerstvu za mir.

Lekić je takođe veoma aktivno uključen u pregovore Crne Gore sa EU – član je Radne grupe za poglavlje 24 Pravda, sloboda i bezbjednost u okviru koje je učestvovao u analitičkom pregledu i ocjeni usklađenosti zakonodavstva Crne Gore sa pravnom tekovinom EU.

Govori engleski i italijanski jezik.