Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  
15.11.2018

PREDSTAVNICI CRNE GORE NA 29. PLENARNOM ZASIJEDANJU EAG GRUPE

PREDSTAVNICI CRNE GORE NA 29. PLENARNOM ZASIJEDANJU EAG GRUPE

Predstavnici Crne Gore, direktor Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma Vesko Lekić i pomoćnik direktora Radomir Todorović učestvuju na 29. Plenarnom zasijedanju EAG-a (Evro-azijska grupa za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma). Pomenuto zasijedanje se održava u Minsku, Bjelorusiji, u periodu od 12. do 16. novembra 2018. godine.
USPNFT

aspn

Aktuelnosti

19.07.2019.

FATF Smjernice za pristup zasnovan na procjeni rizika za pravne stručnjake

Pristup zasnovan na procjeni rizika( risk-based approach -RBA) je ključan za djelotvornu primjenu preporuka Međunarodnog radnog tijela za primjenu finansijskih mjera u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma-FATF. To znači da nadzorni organi i pravni stručnjaci treba da identifikuju, procijene i razumiju rizike od pranja novca i finansiranja terorizma kojima su pravni stručnjaci izloženi, i da primjene odgovarajuće mjere da bi se ti rizici smanjili. Ovaj pristup omogućava raspodjelu resursa u oblastima gdje su rizici viši.

Download više...
09.07.2019.

Javno saopštenje FATF od 21. juna 2019. godine

Orlando, SAD, 21. jun 2019. godine - Radna grupa za finansijske mjere u borbi protiv pranja novca (Financial Action Task Force - FATF) je tijelo odgovorno za uspostavljanje globalnih standarda u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma (SPN/FT). U cilju zaštite medunarodnog finansijskog sistema od rizika koje sa sobom nose pranje novca i finansiranje terorizma, i podsticanja što veće usklađenosti sa standardima za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, FATF je identifikovao države koje imaju strateške nedostatke i sa njima radi na otklanjanju tih nedostataka koji predstavljaju rizik po međunarodni finansijski sistem.

Download više...
09.07.2019.

UNAPREĐENE USKLAĐENOSTI SISTEMA SPN/FT NA GLOBALNOM NIVOU

Orlando, SAD, 21. jun 2019. godine - Kao dio kontinuirane provjere usklađenosti sa standardima u oblasti SPN/FT, FATF je identifikovao sljedeće države sa strateškim nedostacima u oblasti SPN/FT, u cilju čijeg otklanjanja su izradile akcione planove u saradnji sa FATF. Iako je u svakoj državi situacija različita, svaka država se u pisanoj formi obavezala na visokom političkom nivou da će raditi na rješavanju prepoznatih nedostataka. FATF pozdravlja ovakav vid obavezivanja.

Download više...