Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  
27.05.2016

OBAVJEŠTENJE ZA OBVEZNIKE

Obavještavamo obveznike da je u toku završna faza razvoja i implementacije novog softvera za potrebe Uprave za sprječavanje pranja novca i finasiranja terorizma. Naime, novi softver, čija je izrada omogućena kroz IPA projekat “Podrška EU vladavini prava“ (EUROL), će znatno unaprijediti i ubrzati komunikaciju između Uprave i obveznika, i donijeti izvjesne novine u načinu izvještavanja, među kojima su najznačajnije: • Mogućnost elektronskog izvještavanja o transakcijama za sve vrste obveznika popunjavanjem elektronskog obrasca ili uploadom XML fajla sa transakcijama • Sigurna razmjena dokumenata (https download i upload) uz prijem potvrda o uspješno primljenim ili poslatim dokumentima, i notifikacijama o pristiglim dokumentima na e-mail • Pristup web portalu Uprave uz korišćenje digitalnog certifikata, korisničkog imena i lozinke14.03.2017.

Javno saopštenje FATF od 24.02.2017. godine

Javno saopštenje FATF od 24.02.2017. godine

Pariz, Francuska 24. februar 2017. godine - Radna grupa za finansijske mjere u borbi protiv pranja novca (Financial Action Task Force - FATF) je tijelo odgovorno za uspostavljanje globalnih standarda u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma (SPN/FT). U cilju zaštite medunarodnog finansijskog sistema od rizika koje sa sobom nose pranje novca i finansiranje terorizma, i podsticanja što veće usklađenosti sa standardima za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, FATF je identifikovao države koje imaju strateške nedostatke i sa kojima radi na otklanjanju tih nedostataka koji predstavljaju rizik po međunarodni finansijski sistem.USPNFT

aspn

Aktuelnosti

27.03.2017.

Produžena primjena restriktivnih mjera u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine

Obavještavamo da je primjena restriktivnih mjera uvedenih od strane EU u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine produžena do 15. septembra 2017. godine. Odluka Savjeta EU kojom se produžava važenje gore pomenutih restriktivnih mjera predviđa i brisanje dva lica sa liste lica prema kojima su izrečene restriktivne mjere.

Download više...
23.03.2017.

Obavještenje o izmjenama u listi sankcija UN

Ovdje možeti preuzeti notu predsjedavajućeg Komiteta Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija kojom se, na osnovu rezolucija 1267(1999), 1989 (2011) i 2253 (2015) koje se odnose na ISIL, Al Kaidu i s njima povezanim pojedincima, grupama, subjektima i entitetima, obavještava o izmjenama na listama fizičkih i pravnih lica prema kojima se primjenjuju restriktivne mjere u skladu sa paragrafom 2 rezolucije 2253 (2015).

Download više...
23.03.2017.

Obavještenje o izmjenama u listi sankcija UN

Ovdje možeti preuzeti notu predsjedavajućeg Komiteta Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija kojom se, na osnovu rezolucije 1518 (2003), obavještava o izmjenama na listama fizičkih i pravnih lica prema kojima se primjenjuju restriktivne mjere u skladu sa paragrafima 19 i 23 rezolucije 1483 (2003).

Download više...
16.03.2017.

Produžena primjena restriktivnih mjera uvedenih povodom situacije u Ukrajini

Obavještavamo da je primjena restriktivnih mjera uvedenih od strane EU povodom situacije u Ukrajini produžena do 6. marta 2018. godine. Odluka Savjeta EU kojom se produžava važenje gore pomenutih restriktivnih mjera predviđa i brisanje jednog lica sa liste lica prema kojima su izrečene restriktivne mjere.

više...
14.03.2017.

UNAPREĐENE USKLAĐENOSTI SISTEMA SPN/FT NA GLOBALNOM NIVOU

Pariz, Francuska, 24. februar 2017. godine - Kao dio kontinuirane kontrole usklađenosti sa standardima u oblasti SPN/FT, FATF je identifikovao sljedeće države sa strateškim nedostacima u oblasti SPN/FT, u cilju čijeg otklanjanja su one izradile akcione planove u saradnji sa FATF. Iako se situacija razlikuje između država, svaka država se u pisanoj formi obavezala na visokom političkom nivou da će raditi na rješavanju prepoznatih nedostataka. FATF pozdravlja ovakav vid obavezivanja.

više...