Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  
27.05.2016

OBAVJEŠTENJE ZA OBVEZNIKE

Obavještavamo obveznike da je u toku završna faza razvoja i implementacije novog softvera za potrebe Uprave za sprječavanje pranja novca i finasiranja terorizma. Naime, novi softver, čija je izrada omogućena kroz IPA projekat “Podrška EU vladavini prava“ (EUROL), će znatno unaprijediti i ubrzati komunikaciju između Uprave i obveznika, i donijeti izvjesne novine u načinu izvještavanja, među kojima su najznačajnije: • Mogućnost elektronskog izvještavanja o transakcijama za sve vrste obveznika popunjavanjem elektronskog obrasca ili uploadom XML fajla sa transakcijama • Sigurna razmjena dokumenata (https download i upload) uz prijem potvrda o uspješno primljenim ili poslatim dokumentima, i notifikacijama o pristiglim dokumentima na e-mail • Pristup web portalu Uprave uz korišćenje digitalnog certifikata, korisničkog imena i lozinke
USPNFT

aspn

Aktuelnosti

01.12.2016.

Regionalna konferencija FOS-ova iz regiona, pod pokroviteljstvom OEBS-a (01.-02.12.2016. godine)

Regionalna konferencija FOS-ova iz regiona, pod pokroviteljstvom OEBS-a (01.-02.12.2016. godine)

U Budvi se od 01. do 02.12.2016. godine održava Regionalna konferencija FOS-ova iz regiona, pod pokroviteljstvom OEBS-a. Na konferenciji će biti riječi o sledećim temama:

više...
14.11.2016.

UNAPREĐENE USKLAĐENOSTI SISTEMA SPN/FT NA GLOBALNOM NIVOU

Pariz, 21. oktobar 2016. godine - Kao dio kontinuirane kontrole usklađenosti sa standardima u oblasti SPN/FT, FATF je do sada identifikovao sljedeće države sa strateškim nedostacima u oblasti SPN/FT, u cilju čijeg otklanjanja su one izradile akcione planove u saradnji sa FATF. Iako se situacija razlikuje između država, svaka država se u pisanoj formi obavezala na visokom političkom nivou da će raditi na rješavanju prepoznatih nedostataka. FATF pozdravlja ovakav vid obavezivanja.

više...
14.11.2016.

Javno saopštenje FATF od 21.10.2016. godine

Pariz, 21.10.2016 - Radna grupa za finansijske mjere u borbi protiv pranja novca (Financial Action Task Force - FATF) je tijelo odgovorno za uspostavljanje globalnih standarda u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma (SPN/FT). U cilju zaštite medunarodnog finansijskog sistema od rizika koje sa sobom nose pranje novca i finansiranje terorizma, i podsticanja što veće usklađenosti sa standardima za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, FATF je identifikovao države koje imaju strateške nedostatke i sa kojima radi na otklanjanju tih nedostataka koji predstavljaju rizik po međunarodni finansijski sistem.

više...
10.11.2016.

-Predstavnici Crne Gore na 25. Plenarnom zasijedanju EAG grupe-

-Predstavnici Crne Gore na 25. Plenarnom zasijedanju EAG grupe-

Predstavnici Crne Gore prisustvuju na 25. Plenarnom zasijedanju EAG-a (Evro-azijska grupa za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma), a navedeno zasijedanje održava se u Nju Delhiju, Indija, u periodu od 7. do 11. novembra. Delegaciju Crne Gore predstavljaju direktor Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma Vesko Lekić i pomoćnik direktora Radomir Todorović.

više...