Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  
28.03.2016

IX izvještaj o implementaciji Strategije za prevenciju i suzbijanje terorizma, pranja novca i finans

Vlada Crne Gore je na sjednici od 10.marta 2016.godine usvojila IX izvještaj o implementaciji Strategije za prevenciju i suzbijanje terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma 2015-2018. i Akcioni plan 2015-2016. za period jul-decembar 2015.godine.12.05.2016.

Obavještenje o izmjenama u listi sankcija UN

Obavještenje o izmjenama u listi sankcija UN

Ovdje možeti preuzeti notu predsjedavajućeg Komiteta Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija za sankcije prema Libiji kojom se obavještava o izmjenama u listama fizičkih i pravnih lica prema kojima su izrečene restriktivne mjere zamrzavanja imovine, zabrane putovanja i druge mjere koje se odnose na nezakoniti izvoz sirove nafte iz Libije.USPNFT

aspn

Aktuelnosti

12.05.2016.

Obavještenje o izmjenama u listi sankcija UN

Ovdje možeti preuzeti notu predsjedavajućeg Komiteta Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija za sankcije prema Libiji kojom se obavještava o izmjenama u listama fizičkih i pravnih lica prema kojima su izrečene restriktivne mjere zamrzavanja imovine, zabrane putovanja i druge mjere koje se odnose na nezakoniti izvoz sirove nafte iz Libije.

više...
11.05.2016.

- Istraživanjem Bazelskog Instituta za upravljanje dobro pozicioniran indeks rizika od pranja novca I finansiranja terorizma u Crnoj Gori -

Prilikom istraživanja od strane Bazelskog Instituta za upravljanje, izvršenog na osnovu usklađenosti sa standardima u sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma i drugim kategorijama rizika, kao što su finansijski propisi, javna transparentnost, korupcija i vladavina prava prikazan je indeks ukupnog nivoa rizika jedne zemlje od PN/FT. Prema navedenom Crna Gora se nalazi na visokoj poziciji rang liste pomenutog istraživanja. Naime, od 152 ocijenjene države, samo 30 zemalja su bolje rangirane od Crne Gore.

više...
21.04.2016.

Organizovan seminar na temu "Zahtjevi regulative i mogućnost unapređenja saradnje poslovnih subjekata Crne Gore u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma"

Organizovan seminar na temu "Zahtjevi regulative i mogućnost unapređenja saradnje poslovnih subjekata Crne Gore u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma"

Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma Crne Gore je, 25. Marta 2016.g., u saradnji sa Institutom internih revizora Crne Gore organizovala Seminar na temu "Zahtjevi regulative i mogućnost unapređenja saradnje poslovnih subjekata Crne Gore u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma".

više...
20.04.2016.

-Održane obuke za bankarski sektor iz oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma -

Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma je u okviru EUROL projekta, koji je realizovan u saradnji sa NI-CO (Organizacijom za međunarodnu saradnju Sjeverne Irske), organizovala obuke za bankarski sektor u Crnoj Gori. Naime, započete su poludnevne obuke, planirane pojedinačno za sve crnogorske banake i njihove službenike.

više...
18.04.2016.

Obavještenje o izmjenama u listi sankcija UN

Ovdje možeti preuzeti notu predsjedavajućeg Komiteta Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija za sankcije prema Libiji kojom se obavještava o izmjenama u listama fizičkih i pravnih lica prema kojima su izrečene zabrane putovanja i/ili zamrzavanja imovine.

Download više...