Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  
27.05.2016

OBAVJEŠTENJE ZA OBVEZNIKE

Obavještavamo obveznike da je u toku završna faza razvoja i implementacije novog softvera za potrebe Uprave za sprječavanje pranja novca i finasiranja terorizma. Naime, novi softver, čija je izrada omogućena kroz IPA projekat “Podrška EU vladavini prava“ (EUROL), će znatno unaprijediti i ubrzati komunikaciju između Uprave i obveznika, i donijeti izvjesne novine u načinu izvještavanja, među kojima su najznačajnije: • Mogućnost elektronskog izvještavanja o transakcijama za sve vrste obveznika popunjavanjem elektronskog obrasca ili uploadom XML fajla sa transakcijama • Sigurna razmjena dokumenata (https download i upload) uz prijem potvrda o uspješno primljenim ili poslatim dokumentima, i notifikacijama o pristiglim dokumentima na e-mail • Pristup web portalu Uprave uz korišćenje digitalnog certifikata, korisničkog imena i lozinke
USPNFT

aspn

Aktuelnosti

17.01.2017.

Obavještenje o izmjenama u listi sankcija UN

Ovdje možeti preuzeti notu predsjedavajućeg Komiteta Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija kojom, u skladu sa rezolucijom 1988(2001), obavještava o izmjenama na listama fizičkih i pravnih lica (Sankciona lista) prema kojima se primjenjuju restriktivne mjere u skladu sa paragrafom 1 rezolucije 2255 (2015).

više...
27.12.2016.

Obavještenje o izmjenama u listi sankcija UN

Ovdje možeti preuzeti notu predsjedavajućeg Komiteta Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija kojom se, na osnovu rezolucija 1267 (1999), 1989 (2011) i 2253 (2015), koje se odnose na ISIL i Al-Kaidu i sa njima povezane pojedince, grupe, subjekte i entitete, obavještava o izmjenama na listama fizičkih i pravnih lica prema kojima se primjenjuju mjere shodno paragrafu 2 rezolucije 2253 (2015).

Download više...
27.12.2016.

Komitet za sankcije

Ovdje možeti preuzeti notu predsjedavajućeg Komiteta Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija koji je osnovan u skladu sa rezolucijom 2206 (2015), koja se odnosi na Južni Sudan, kao i notu predsjedavajućeg Komiteta Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija koji je osnovan u skladu sa rezolucijom 1533(2004), koja se odnosi na Demokratsku Republiku Kongo, kojima dostavljaju izvještaje sa sastanaka gore pomenutih komiteta i izvještaje sa neformalnih konsultacija održanih 9. novembra 2016. godine

Download više...
01.12.2016.

Regionalna konferencija FOS-ova iz regiona, pod pokroviteljstvom OEBS-a (01.-02.12.2016. godine)

Regionalna konferencija FOS-ova iz regiona, pod pokroviteljstvom OEBS-a (01.-02.12.2016. godine)

U Budvi se od 01. do 02.12.2016. godine održava Regionalna konferencija FOS-ova iz regiona, pod pokroviteljstvom OEBS-a. Na konferenciji će biti riječi o sledećim temama:

više...
14.11.2016.

UNAPREĐENE USKLAĐENOSTI SISTEMA SPN/FT NA GLOBALNOM NIVOU

Pariz, 21. oktobar 2016. godine - Kao dio kontinuirane kontrole usklađenosti sa standardima u oblasti SPN/FT, FATF je do sada identifikovao sljedeće države sa strateškim nedostacima u oblasti SPN/FT, u cilju čijeg otklanjanja su one izradile akcione planove u saradnji sa FATF. Iako se situacija razlikuje između država, svaka država se u pisanoj formi obavezala na visokom političkom nivou da će raditi na rješavanju prepoznatih nedostataka. FATF pozdravlja ovakav vid obavezivanja.

više...