Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  
15.11.2018

PREDSTAVNICI CRNE GORE NA 29. PLENARNOM ZASIJEDANJU EAG GRUPE

PREDSTAVNICI CRNE GORE NA 29. PLENARNOM ZASIJEDANJU EAG GRUPE

Predstavnici Crne Gore, direktor Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma Vesko Lekić i pomoćnik direktora Radomir Todorović učestvuju na 29. Plenarnom zasijedanju EAG-a (Evro-azijska grupa za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma). Pomenuto zasijedanje se održava u Minsku, Bjelorusiji, u periodu od 12. do 16. novembra 2018. godine.
USPNFT

aspn

Aktuelnosti

02.04.2019.

UNAPREĐENE USKLAĐENOSTI SISTEMA SPN/FT NA GLOBALNOM NIVOU

Pariz, Francuska, 22. februar 2019. godine - Kao dio kontinuirane provjere usklađenosti sa standardima u oblasti SPN/FT, FATF je identifikovao sljedeće države sa strateškim nedostacima u oblasti SPN/FT, u cilju čijeg otklanjanja su izradile akcione planove u saradnji sa FATF. Iako je u svakoj državi situacija različita, svaka država se u pisanoj formi obavezala na visokom političkom nivou da će raditi na rješavanju prepoznatih nedostataka. FATF pozdravlja ovakav vid obavezivanja. FATF još uvek nije izvršio procijenu stanja u velikom broju država. FATF nastavlja da kontinuirano identifikuje države koje predstavljaju rizik za međunarodni finansijski sistem.

Download više...
02.04.2019.

Javno saopštenje FATF od 22. februara 2019. godine

Pariz, Francuska, 22. februar 2019. godine - Radna grupa za finansijske mjere u borbi protiv pranja novca (Financial Action Task Force - FATF) je tijelo odgovorno za uspostavljanje globalnih standarda u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma (SPN/FT). U cilju zaštite medunarodnog finansijskog sistema od rizika koje sa sobom nose pranje novca i finansiranje terorizma, i podsticanja što veće usklađenosti sa standardima za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, FATF je identifikovao države koje imaju strateške nedostatke i sa njima radi na otklanjanju tih nedostataka koji predstavljaju rizik po međunarodni finansijski sistem.

Download više...
04.12.2018.

Predstavnici Crne Gore na 57. Plenarnom zasijedanju Komiteta eksperata za evaluaciju mjera protiv Pranja novca i Finansiranja terorizma – Manival

Predstavnici Crne Gore na 57. Plenarnom zasijedanju Komiteta eksperata za evaluaciju mjera protiv Pranja novca i Finansiranja terorizma – Manival

Na marginama 57. Plenarnog zasijedanja Komiteta eksperata za evaluaciju mjera protiv Pranja novca i Finansiranja terorizma – Manival, koje se održava u Savjetu Evrope u Strazburu, u periodu od 04.12 do 07.12.2018 god., a kojem prisustvuje delegacija Crne Gore , na čelu sa Veskom Lekićem, direktorom Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma (USPNFT), odlučeno je da se Crna Gora povuče iz primjene koraka 2, kao i kompletne procedure za poboljšanje usaglašenosti i da se vrati u proceduru redovnog praćenja izvještaja do jula mjeseca 2019 godine.

više...
15.11.2018.

PREDSTAVNICI CRNE GORE NA 29. PLENARNOM ZASIJEDANJU EAG GRUPE

PREDSTAVNICI CRNE GORE NA 29. PLENARNOM ZASIJEDANJU EAG GRUPE

Predstavnici Crne Gore, direktor Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma Vesko Lekić i pomoćnik direktora Radomir Todorović učestvuju na 29. Plenarnom zasijedanju EAG-a (Evro-azijska grupa za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma). Pomenuto zasijedanje se održava u Minsku, Bjelorusiji, u periodu od 12. do 16. novembra 2018. godine.

Download više...
01.11.2018.

UNAPREĐENE USKLAĐENOSTI SISTEMA SPN/FT NA GLOBALNOM NIVOU

Pariz, Francuska, 19. oktobar 2018. godine - Kao dio kontinuirane provjere usklađenosti sa standardima u oblasti SPN/FT, FATF je identifikovao sljedeće države sa strateškim nedostacima u oblasti SPN/FT, u cilju čijeg otklanjanja su izradile akcione planove u saradnji sa FATF. Iako je u svakoj državi situacija različita, svaka država se u pisanoj formi obavezala na visokom političkom nivou da će raditi na rješavanju prepoznatih nedostataka. FATF pozdravlja ovakav vid obavezivanja.

Download više...