Manja slova Veća slova RSSUSPNFT

aspn

Preporuke FATF-a

27.06.2016.

FATF Recommendatons

27.06.2016.

Preporuke FATF-a

18.05.2006.

Specijalne preporuke FATF-a o finansiranju terorizma

Specijalne preporuke FATF-a o finansiranju terorizma


Shvatajući da je preduzimanje akcije protiv finansiranja terorizma od vitalnog značaja, članice FATF-a saglasile su se oko ovih Preporuka, koje u kombinaciji sa FATF-ovim 40 Preporuka o pranju novca čine osnovni okvir za otkrivanje, sprječavanje i suzbijanje finansiranja terorizma i terorističkih akata.


Download