Мања слова Већа слова РССУСПНФТ

аспн

Индикатори сумњивих трансакција

26.10.2009.

ПРАВИЛНИК О ИНДИКАТОРИМА ЗА ПРЕПОЗНАВАЊЕ СУМЊИВИХ КЛИЈЕНАТА И ТРАНСАКЦИЈА

На основу члана 46 Закона о спрјечавању прања новца и финансирања тероризма ("Службени лист ЦГ", број 14/07), Министарство финансија донијело је
ПРАВИЛНИК
О ИНДИКАТОРИМА ЗА ПРЕПОЗНАВАЊЕ СУМЊИВИХ КЛИЈЕНАТА И ТРАНСАКЦИЈА
Доwнлоад

19.03.2007.

Индикатори сумњивих трансакција - допуна

ИНДИКАТОРИ СУМЊИВИХ ТРАНСАКЦИЈА
(допуне) - март 2007. године...Доwнлоад

16.09.2004.

Индикатори сумњивих трансакција

ИНДИКАТОРИ СУМЊИВИХ ТРАНСАКЦИЈА У БЕРЗАНСКОМ ПОСЛОВАЊУ


ПРИЛИКОМ ОТВАРАЊА РАЧУНА

1. Када клијент исказује неуобичајен захтјев за заштитом приватности, посебно у вези са подацима који се односе на његов идентитет, дјелатност, имовину или пословање.

2. Када клијент одбија или пропусти да назначи поријекло средстава код сваке трансакције чија вриједност прелази 15.000 Е или када постоји основана сумња да су средства прибављена из нелегалних извора.

3. Када оцијени да је клијент неку трансакцију трансформисао у више појединачних трансакција, ради избјегавања утврдјивања идентитета.

4. Када клијент одустаје од налога ради избјегавања утврдјивања идентитета након што је у складу са одредбама закона упознат са дужношћу да се идентификује.

5. Када клијент не показује интересовање за провизију, друге трошкове и ризике трансакције.

6