Manja slova Veća slova RSS

Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma

Adresa: Novaka Miloševa bb, 81000 Podgorica

Telefon:+382 20 210 025

Fax:+382 20 210 086

Kontakt e-mail: spn@uspn.co.me

 

Kontakt osoba za saradnju sa medijima i Slobodan pristup informacijama

Jelena Pavićević

tel: +382 20 210 025

Fax:+382 20 210 086

e-mail: jelena.pavicevic@uspnft.gov.me

 

 

 

Kontakt osoba za saradnju sa NVO

Maja Raičević

tel: +382 20 210 025

Fax:+382 20 210 086

e-mail: maja.raicevic@uspnft.gov.me
USPNFT

aspn